veltos šlepetės žalsvos spalvos " ieškojimai"

Rankdarbiai » Apavas

veltos šlepetės žalsvos spalvos " ieškojimai"

Išieškotos pievos ir miško paklotės iškilnotos eglių skaros, jų klostės. Vis eita, vis ieškota ne kartą paklysta, ir be atodūsio vėl į pradžią pargrįžta................ Veltos šlepetės su šilko audiniu išdabintu oranmentais, taip jaukiai gulančiu vilnoniam kojų apave.